Pupujian Sunda

Abdi emut ka hiji pupujian sunda anu matak nalisik kana hate, mapagahan baraya anu hirup di dunya sangkan inget ka aherat tur ngajagi laku lampah salila hirup milarian hurip.

Abdi emut ka hiji pupujian sunda anu matak nalisik kana hate, mapagahan baraya anu hirup di dunya sangkan inget ka aherat tur ngajagi laku lampah salila hirup milarian hurip.

 

Eling-eling mangka eling
Rumingkang di bumi alam
Darma wawayangan wae
Lamun kasasar nya lampah
Napsu nu matak kaduhung
Raga anu katempuhan

 

Mugia wargi BBV tiasa sasarengan silih emutan upami aya wargi sanes anu laku lampahna kirang  sae dina soca agama.

Cag ah!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>