Pupujian Sunda

Abdi emut ka hiji pupujian sunda anu matak nalisik kana hate, mapagahan baraya anu hirup di dunya sangkan inget ka aherat tur ngajagi laku lampah salila hirup milarian hurip.